Genel Kürenin Çürüyen Delilleri Yerçekimi Çelişkileri

Kütle Çekimi vs Gök itimi

Kütle çekimi deneyinde yapılan gözlemin diğer ihtimali olan, Gök itimi teorisi üzerine…

Var olduğu iddia edilen kütle çekim (yer çekimi) nedir?

Kütlenin büyüklüğüyle orantılı kuvveti artan mesafe ve zaman farketmeksizin kainatın bir ucundan diğer ucuna ve gerekse 10 cm mesafede olsa da çekim gücü artmayan veya eksilmeyen, ivme kazandırmayan, çekim gücüdür. Bunun gerçek olması halinde bazı bilim insanlarının söylediği, yildiz veya gezegen olusturan gök tozlarının, kutlelerce çekilmesi gerekirdi ve serbest dolaşması imkansız olurdu.

Bigbang teorisinde ise bize aktarılan bilgi 13.8 milyar ışık yılı ötesinde olan ve ışığı bile hala bize ulaşmamış yıldızların dahi an geçmeksizin bu kadar geniş bir uzaklığa yayıldığı şeklindeydi. Oysaki E=mc2 formülüne göre ışık hızını hiç bir kütle geçemez. Peki bu uzak kütleler nasıl oluyor da ışıktan katbekat yüksek hıza ulaşıp ansızın durup ivme kaybettiler? Kütle çekim teorisinde görüldüğü gibi bilgi sahibi olan kişiler için açıklanamaz bir çok açık vardır.

Gök itimi teorisi nedir?

Havadan yoğun olan eşyaları bıraktığımızda bildiğiniz gibi ivmeli olarak ve sürtünmeden de ivme kaybederek aşağı düşerler. Peki bu ne demektir..

Vakumlu havası boşaltılmış odada düşüş deneylerinde asla ivme gözlemlenememiş, tıpkı bakır borunun içindeki mıknatıslardaki gibi bir düşme gözlemlenmiştir. Bu demek oluyor ki düşen veya yükselen cisimlere ivme (artan veya eksilen hız) kazandıran etken, maddelerin birbirine olan yoğunluk farkıdır. Yoğunluğu artan maddelerin rezonans frekansları (öz titreşimleri) azalır, yoğunluğu azalan maddelerin ise rezonans değeri yükselir. Farklı titresimi olan maddeler moleküler bir bağ oluşturmadıkça, birbirinin içinden herhangi bir yöne doğru çıkmak ister. Bu rezonans kuvveti, düşen veya yükselen cisimlere ivme kazandıran gerçek etkendir. Rezonans itişi herhangi bir yöne doğru iken, yön belirleyen etken ise göksel manyetik girdaplardır. Böylece rezonans değeri düşük (yoğun) olan maddeler aşağı düşerken, rezonans değeri yüksek (Daha az yoğun olan) maddeler yukarı çıkarlar.

Manyetik girdap nedir, niçin varlar?

Manyetik girdapların varlığına dair işareti az önce w vakumlu ortamdaki düşüş deneyi ile bakır boru içine bırakılan mıknatıs deneyleri bizi destekleyen en önemli iki deneydir. Bu girdapların oluşmasındaki etken ise kuzey kutup manyetizmasının kozalak seklinde olmasıdır, kozalaktaki kırmızı ve yeşil ile belirtilen çizgilerin (yer yüzünü saracak kadar sık) kesişim noktalarında yer yüzüne dikey manyetik girdaplar oluşur. Kutup bölgesinde daha yoğun olmasından dolayı orda tartılan kişiler daha ağır, güney çemberine yaklaştıkça hafif olurlar…

Vakumlu ortamda düşüş deneyi..

Bakır boru içine bırakılan mıknatıs deneyi (manyetik girdap)..

Yüksek frekanslı dusuk akımli voltajla rezonansı yükseltilen cismi, kütle çekim gerçek olsaydı çekmeye devam ederdi fakat yükseldiğini bu videoda gözlemliyoruz.

Mir Kul

 

05/02/1987