Evren Modeli Çelişkileri

Einstein’ın Özel Görelilik iddasındaki Tren paradoksunun aslında paradoks olmayışı.

Einstein’ın Özel Görelilik kuramını biliyorsunuzdur. Kuramın en önemli varsayımlarından biri olan ‘ışığın hızının tüm gözlemcilere göre aynı olması’. Bu idda bir çok paradoksu beraberinde getirmektedir, aslında ortada bu paradoksların hiç biri yoktur, bu iddanın doğru olduğu kabul edildiğinde bu paradokslar oluşur. Özel Göreliliğin oluşması da aslında güneş merkezli küre dünya iddasından kaynaklanmaktadır. Işık her hareketinde dünyanın hareketsiz sabit olduğunu bildirir. Güneş merkezli küre modele göre dünya 4 şekilde hareket etmektedir 1. Kendi ekseni etrafındaki dönüş. 2. Güneş etrafındaki dönüş. 3. Galaksinin merkezi etrafındaki dönüş. 4. Galaksiyle beraber aldığı yol. İşte kuramın oluşmasının asıl sebebi Güneş merkezli küre dünya modelindeki dünyanın hareketleri ve aynı zamanda ışığın dünya hareket etmiyor demesidir.

Tüm dünyaya dahi olarak tanıtılan, Nikola Tesla’nın ifadesiyle şarlatan olan Einstein bu kuramda kısaca  ‘ışık hiç bi nesnenin hareketi ile ilgilenmez, hareket eden nesnelerin hangisinin üzerinde ışığı gözlemleyecek olursanız olun, ışık sizin hareket etmediğinizi söyler’ der. İşte tren paradoksu da sözde kuramı doğrular.

Tren paradoksu: Gece zifiri karanlıkta yol alacak bir trene, bir bomba düzeneği yerleştiriliyor. Trenin çatısına ve tam ortasına yerleştirilmiş olan bir bomba var. Trenin iki ucundan  çakan flaşların ışığının bombaya aynı anda ulaşması halinde, bomba ateşlenmeyecek, bi flaşın ışığı diğer flaşın ışığına göre farklı anda gelirse, bomba ateşlenecek. Bu tren yol alırken trenin üzerinde olan gözlemci, bombanın patlamadığı dönemde iki flaşın aynı anda çaktığını gözlemleyecek fakat trende olmayan bir gözlemci  bombanın patlamadığı dönemde öndeki flaşın daha geç çaktığını gözlemleyecek.

Bu düzenek kurulduğunda aynı anda çakan flaşlar duran trende bombayı ateşlemez, hareket halinde olan trende de bombayı ateşler. dolayısızla iki gözlemcide trenin durma halinde de hareket halinde de aynı şeyi gözlemlerler.

Güneş merkezli küre modele inandığımızda, duyularımızın bize verdiği her veriye ihanet edip hem modeli hem duyularımızı yalanlamamak adına ancak saçmalarız. Einstein’ın saçmaladığı gibi.

 

 

Yazar hakkında

Zafer Zengin

Rabb'imin Kuran'da tarif ettiği şekilde mümin olmaya uğraşan, Kur'an algılarımda bazı meselelerde yanıldığım delillendirildiği taktirde, tükürdüğümü yalamaktan memnuniyet duyan bir kulum.

Yorum ekle

Yorum yazmak için tıklayın